HENRYK LASKOWSKI malarstwo

  • slajd3
  • slajd1
  • slajd2

Urodzony w 1951 w Żarach/Żagania. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie UAP) w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na kierunku Grafika warsztatowa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Litografii pod kierunkiem prof. Lucjana Mianowskiego. Aneks w pracowni ilustracji i plakatu prof. Waldemara Świerzego. W latach '80 zajmuje się grafiką wydawniczą (ilustracja książkowa, projekty okładek, plakat), rysunkiem oraz malarstwem. Rok 1981 zatrzymał go na przypadkowej emigracji we Francji. Pobyt we Francji, podróże do Włoch, Hiszpanii, Anglii znalazły odbicie w jego twórczości. Inspiracje do swoich obrazów czerpie z otaczającej rzeczywistości, kultury masowej, filmu i literatury. W swoich pracach malarskich porusza się w kręgu szeroko pojętej tematyki miejskiej. Interesuje go także pejzaż, natura i człowiek. Malarz, świadomy zarówno tradycji, jak i współczesnego rozwoju malarstwa, czerpie również z innego tak ważnego dla współczesności medium – fotografii. Aparat fotograficzny jest dla niego zarówno notatnikiem jak i szkicownikiem. Uchwycone okiem obiektywu fragmenty rzeczywistości interpretuje przy użyciu środków właściwych malarstwu. Otaczającą rzeczywistość opisuje posługując się językiem poetyckiej metafory. Artysta wybrał własną drogę twórczego rozwoju. Nie wpisuje się w żaden spośród lansowanych przez krytykę nurtów sztuki najnowszej, przyznaje się natomiast do pokrewieństwa z pop-artem, fotorealizmem, surrealizmem oraz realizmem metaforycznym.

Czytaj więcej: Bio